Biểu mẫu đăng ký thi đua 2016 - 2017

Thứ tư - 22/03/2017 15:58

Phòng Chính trị - Tổ chức - Công tác Sinh viên gửi các đơn vị Mẫu đăng ký và biểu mẫu thi đua năm học 2016 - 2017
Các đơn vị vui lòng tải Mẫu đăng ký tại link: http://bit.ly/2o07HKE và Biểu mẫu tại link: http://bit.ly/2oblJX4

Tác giả bài viết: mytrang (Theo Phòng CT-TC-CTSV)

 Từ khóa: đăng ký, đơn vị

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC