Cổng thông tin tra cứu dữ liệu
Danh sách sinh viên tốt nghiệp (dự kiến) đợt 2 năm 2021
Nhập mã số sinh viên để thực hiện việc tra cứu thông tin:
Nếu có sai sót thông tin, vui lòng liên hệ phòng Đào tạo Đại học (gặp cô Hoa Thương) để kịp thời điều chỉnh trước 15 giờ 00 thứ Sáu ngày 07/5/2021 .