thông báo

thông báo

TRIEN KHAI GIANG DAY 1 copy 3

Thông báo tổ chức triển khai giảng dạy học kỳ 1 năm học 2022-2023 dành cho khóa 2022

 16:12 30/09/2022

Căn cứ kế hoạch năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo đến các khoa đào tạo, giảng viên và toàn thể sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2022 về việc tổ chức cho sinh viên học tập trong học kỳ 1 năm 2022-2023 từ ngày 03/10/2022, cụ thể như sau:

MẪU THÔNG BÁO (1) 1 1

Thông báo thi kết thúc học phần học kỳ III – Năm học 2021-2022

 10:59 09/08/2022

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Lịch thi kết thúc học phần học kỳ III năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

MẪU THÔNG BÁO (1) 1 copy

Thông báo thi kết thúc học phần học kỳ II – Đợt 2 – Năm học 2021-2022

 10:50 09/08/2022

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II – đợt 2 năm học 2021-2022 áp dụng cho Danh sách sinh viên theo đề xuất từ Phòng Chính trị - Công tác sinh viên và đã được Ban Giám hiệu đồng ý, cụ thể như sau:

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ