học bổng, học phí

học bổng, học phí

Thumbnail   TB muc hoc phi (2)

Thông báo thời gian và mức đóng học phí năm học 2021-2022

 09:49 24/07/2021

Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT) thông báo thời gian đóng và mức học phí năm học 2021–2022 đối với sinh viên các khóa

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ