email

email

Hướng dẫn sử dụng email sinh viên HUFLIT (dành cho sinh viên năm 1 - khóa 2021)

Hướng dẫn sử dụng email sinh viên HUFLIT (dành cho sinh viên năm 1 - khóa 2021)

 14:10 20/09/2021

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh thông báo về cách thức sử dụng email sinh viên như sau

Hướng dẫn sử dụng email sinh viên dành cho khóa 2020

Hướng dẫn sử dụng email sinh viên dành cho khóa 2020

 15:14 25/11/2020

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến tất cả sinh viên khóa 2020 về việc sử dụng email sinh viên như sau

Thông báo cập nhật thông tin và sử dụng email sinh viên do trường cấp

Thông báo cập nhật thông tin và sử dụng email sinh viên do trường cấp

 12:13 24/04/2020

Nhằm đảm bảo an toàn thông tin, trong đó có hệ thống email sinh viên của trường, Trường đề nghị tất cả sinh viên đang học tại trường, kiểm tra lại email cá nhân do trường cấp (có phần mở rộng @st.huflit.edu.vn).

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ