đăng ký môn học

đăng ký môn học

Artboard 2 100

Thông báo đăng ký học trước các môn chương trình thạc sĩ

 11:27 24/10/2022

Thông báo đăng ký học trước các môn học thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường

ĐKI MH HK2

Thông báo đăng ký môn học học kỳ 2 - năm học 2021 - 2022

 08:50 22/12/2021

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy về việc đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau:

TB ĐK HỌC LẠI

Thông báo đăng ký học lại các học phần thuộc năm Nhất – khóa 2021 học kỳ 1 - năm học 2021 - 2022

 14:57 20/09/2021

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy (trừ sinh viên năm 1 – khóa 2021) về việc đăng ký học lại các học phần thuộc năm Nhất học kỳ 1 năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau:

Thông báo lịch đăng ký môn học học kỳ 1 - năm học 2021 - 2022

Thông báo lịch đăng ký môn học học kỳ 1 - năm học 2021 - 2022

 15:30 16/07/2021

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy về việc đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau:

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ