TKB, hướng dẫn

TKB, hướng dẫn

Hướng dẫn xem thời khóa biểu dành cho sinh viên năm Nhất - khóa 2020

Hướng dẫn xem thời khóa biểu dành cho sinh viên năm Nhất - khóa 2020

 22:21 18/10/2020

Sinh viên năm Nhất - khóa 2020 lưu ý một số điểm khi xem thông tin thời khóa biểu, cụ thể như sau:

Hướng dẫn xem thời khóa biểu cho sinh viên năm 1 - khóa 2019

Hướng dẫn xem thời khóa biểu cho sinh viên năm 1 - khóa 2019

 09:26 28/08/2019

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến tất cả sinh viên năm 1 - khóa 2019 thời khóa biểu học kỳ 1 (2019-2020) như sau

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ