Lịch thi - Trang 2

Lịch thi

Thông báo thay đổi lịch thi môn Phần mềm kế toán (2022133) HKII (17-18)

Thông báo thay đổi lịch thi môn Phần mềm kế toán (2022133) HKII (17-18)

 09:05 14/06/2018

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II (2017-2018) của môn học Phần mềm kế toán (2022133) đã được thay đổi, sinh viên vui lòng xem lịch thi tại trang cá nhân.

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HKII (2017-2018) VĂN BẰNG 2 & LTĐT

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HKII (2017-2018) VĂN BẰNG 2 & LTĐT

 14:06 09/06/2018

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM thông báo lịch thi kết thúc học phần dành cho các lớp văn bằng 2 & LTĐH năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ II -Năm học 2017-2018

Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ II -Năm học 2017-2018

 15:01 11/05/2018

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:
Sinh viên vui lòng xem lịch thi tại đây.
Nội quy phòng thi.

Trân trọng.

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY VÀ HỆ VLVH

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY VÀ HỆ VLVH

 10:01 19/03/2018

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM thông báo lịch thi kết thúc học phần dành cho các lớp văn bằng 2 chính quy và hệ VHVL năm học 2017 - 2018 các lớp BE1601, VA140201, VA15020, VA150203, VA160201.

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ