Học bổng

Học bổng

 09:01 13/05/2016

Học bổng

Hoạt động Thực tế quan hệ cộng đồng

Hoạt động Thực tế quan hệ cộng đồng

 14:18 16/05/2016

Hoạt động Thực tế quan hệ cộng đồng

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

 21:25 17/05/2016

Chương trình đào tạo

Tuyển sinh

Tuyển sinh

 21:31 19/05/2016

Tuyển sinh

học phí, học kỳ 2

học phí, học kỳ 2

 12:16 20/01/2017

học phí, học kỳ 2

Lịch thi

Lịch thi

 16:26 17/03/2017

Lịch thi

NCKH

NCKH

 16:27 18/05/2017

NCKH

cựu sinh viên

cựu sinh viên

 09:35 11/01/2018

cựu sinh viên

lịch học, GDTC

lịch học, GDTC

 15:19 02/02/2018

lịch học, GDTC

tốt nghiệp

tốt nghiệp

 09:08 11/04/2018

tốt nghiệp

GDQP

GDQP

 15:29 08/05/2018

GDQP

tập huấn

tập huấn

 11:06 15/05/2018

tập huấn

đăng ký môn học

đăng ký môn học

 08:50 25/07/2018

đăng ký môn học

GDTC

GDTC

 14:16 25/07/2018

GDTC

thi tốt nghiệp

thi tốt nghiệp

 10:01 30/07/2018

thi tốt nghiệp

BHYT

BHYT

 09:35 23/11/2018

BHYT

THPT, bản sao

THPT, bản sao

 13:51 12/03/2019

THPT, bản sao

TKB, hướng dẫn

TKB, hướng dẫn

 09:31 28/08/2019

TKB, hướng dẫn

online

online

 11:10 27/03/2020

online

email

email

 12:18 24/04/2020

email

portal

portal

 10:30 15/07/2020

portal

none

none

 14:22 23/07/2020

none

lịch học

lịch học

 23:31 16/10/2020

lịch học

học tập trung

học tập trung

 16:54 11/12/2020

học tập trung

đề án

đề án

 11:40 03/04/2021

đề án

Tuyển sinh Cao học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ