Học bổng

Học bổng

 09:01 13/05/2016

Học bổng

Hoạt động Thực tế quan hệ cộng đồng

Hoạt động Thực tế quan hệ cộng đồng

 14:18 16/05/2016

Hoạt động Thực tế quan hệ cộng đồng

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

 21:25 17/05/2016

Chương trình đào tạo

Tuyển sinh

Tuyển sinh

 21:31 19/05/2016

Tuyển sinh

học phí, học kỳ 2

học phí, học kỳ 2

 12:16 20/01/2017

học phí, học kỳ 2

Lịch thi

Lịch thi

 16:26 17/03/2017

Lịch thi

NCKH

NCKH

 16:27 18/05/2017

NCKH

cựu sinh viên

cựu sinh viên

 09:35 11/01/2018

cựu sinh viên

lịch học, GDTC

lịch học, GDTC

 15:19 02/02/2018

lịch học, GDTC

tốt nghiệp

tốt nghiệp

 09:08 11/04/2018

tốt nghiệp

GDQP

GDQP

 15:29 08/05/2018

GDQP

tập huấn

tập huấn

 11:06 15/05/2018

tập huấn

đăng ký môn học

đăng ký môn học

 08:50 25/07/2018

đăng ký môn học

GDTC

GDTC

 14:16 25/07/2018

GDTC

thi tốt nghiệp

thi tốt nghiệp

 10:01 30/07/2018

thi tốt nghiệp

BHYT

BHYT

 09:35 23/11/2018

BHYT

THPT, bản sao

THPT, bản sao

 13:51 12/03/2019

THPT, bản sao

TKB, hướng dẫn

TKB, hướng dẫn

 09:31 28/08/2019

TKB, hướng dẫn

online

online

 11:10 27/03/2020

online

email

email

 12:18 24/04/2020

email

portal

portal

 10:30 15/07/2020

portal

none

none

 14:22 23/07/2020

none

lịch học

lịch học

 23:31 16/10/2020

lịch học

học tập trung

học tập trung

 16:54 11/12/2020

học tập trung

đề án

đề án

 11:40 03/04/2021

đề án

hướng dẫn nhập học

hướng dẫn nhập học

 17:11 05/08/2021

hướng dẫn nhập học

Trao đổi

Trao đổi

 08:45 06/08/2021

Trao đổi

ngoại ngữ

ngoại ngữ

 15:54 10/08/2021

ngoại ngữ

Bảo vệ khóa luận, Tốt nghiệp

Bảo vệ khóa luận, Tốt nghiệp

 11:31 18/08/2021

Bảo vệ khóa luận, Tốt nghiệp

Hội thảo

Hội thảo

 10:07 30/08/2021

Hội thảo

học trực tuyến, hk1

học trực tuyến, hk1

 09:49 01/09/2021

học trực tuyến, hk1

hợp tác quốc tế

hợp tác quốc tế

 14:41 07/09/2021

hợp tác quốc tế

học bổng, học phí

học bổng, học phí

 09:53 10/09/2021

học bổng, học phí

hướng dẫn

hướng dẫn

 10:58 10/09/2021

hướng dẫn

thực tập

thực tập

 10:02 13/09/2021

thực tập

fanpage

fanpage

 15:07 19/09/2021

fanpage

sinh hoạt công dân

sinh hoạt công dân

 11:15 23/09/2021

sinh hoạt công dân

chuẩn đầu ra

chuẩn đầu ra

 15:03 25/09/2021

chuẩn đầu ra

danh sách thi

danh sách thi

 11:30 02/10/2021

danh sách thi

luật

luật

 13:40 12/10/2021

luật

điểm rèn luyện

điểm rèn luyện

 07:43 17/10/2021

điểm rèn luyện

học phí

học phí

 09:34 23/10/2021

học phí

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ