Thông báo Về việc thay đổi hình thức đánh giá rèn luyện đối với sinh viên du học áp dụng từ học kỳ 2 năm học 2022 – 2023

TÁC GIẢ: Phòng Chính trị - Công tác sinh viên
NGÀY: 25/05/2023

Căn cứ Quy chế Công tác sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM ban hành kèm theo Quyết định số 1083/QĐ-ĐNT ngày 06/9/2022;
Căn cứ Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM ban hành kèm theo Quyết định số 1174/QĐ-ĐNT ngày 15/9/2022;
Căn cứ tình hình thực tế, sinh viên du học sẽ không truy cập vào Cổng thông tin đào tạo để thực hiện các tính năng tương tự như sinh viên đang học tại Trường.

Trường thông báo đến các Khoa, các đơn vị liên quan, sinh viên du học thực hiện đánh giá rèn luyện theo hình thức mới, cụ thể: Từ đánh giá rèn luyện bằng hình thức trực tuyến, sinh viên sẽ thực hiện đánh giá từng học kỳ theo phiếu đánh giá mẫu, gửi email phiếu đánh giá cho Khoa và Phòng CT-CTSV, điểm rèn luyện sẽ được nhập cùng điểm những môn học được chuyển điểm.

 1. Trình tự đánh giá

Bước 1: Vào đầu mỗi học kỳ, Phòng CT-CTSV sẽ gửi Bảng chấm điểm rèn luyện theo từng học kỳ đối với sinh viên du học (Ban hành kèm theo Quyết định số 1174/QĐ-ĐNT ngày 15/9/2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh) cho sinh viên du học. Sinh viên du học thực hiện đánh giá rèn luyện theo mẫu và theo tiến độ đánh giá như các sinh viên khác; gửi phiếu tự đánh giá và các minh chứng hoạt động về email của Khoa và Phòng CT-CTSV đúng thời gian quy định.

Bước 2: Khoa thực hiện đánh giá rèn luyện đối với sinh viên du học, thông báo kết quả đánh giá cấp Khoa cho sinh viên và giải quyết khiếu nại (nếu có).

Bước 3: Khoa chuyển toàn bộ hồ sơ sinh viên du học đánh giá rèn luyện về Phòng CT-CTSV. Phòng CT-CTSV thực hiện đánh giá rèn luyện cấp Trường, thông báo kết quả cho sinh viên và giải quyết khiếu nại (nếu có).

Bước 4: Kết thúc thời gian giải quyết khiếu nại kết quả đánh giá rèn luyện cấp Trường, Phòng CT-CTSV sẽ lưu kết quả vào hồ sơ của sinh viên.

Bước 5: Khi sinh viên trở lại học tập tại Trường, sinh viên liên hệ Phòng CT-CTSV để ký tên xác nhận vào Bảng đánh giá rèn luyện, Phòng CT-CTSV thực hiện lưu trữ Bảng đánh giá rèn luyện của sinh viên.

 1. Thời gian đánh giá rèn luyện học kỳ 2 năm học 2022 – 2023
Nội dung Thời gian thực hiện
Thời gian ghi nhận các hoạt động để đánh giá rèn luyện Từ ngày 01/01 đến 30/6/2023
Phòng CT-CTSV gửi email Bảng chấm điểm rèn luyện theo từng học kỳ cho sinh viên du học

Sinh viên du học kiểm tra email sinh viên Trường cấp để nhận Bảng chấm điểm rèn luyện

Từ ngày 25/5 đến 30/5/2023
Sinh viên tự đánh giá

Sau khi tự đánh giá, sinh viên gửi Bảng đánh giá và các minh chứng hoạt động về email Khoa

Từ ngày 04/7 đến 17/7/2023
Cấp Khoa đánh giá

Sau khi Khoa đánh giá, giải quyết khiếu nại (nếu có), Khoa gửi Bảng đánh giá và minh chứng hoạt động của sinh viên về Trường

Từ ngày 01/8 đến 15/8/2023
Cấp Trường đánh giá

Phòng CT-CTSV tổng hợp đánh giá, thông báo kết quả, giải quyết khiếu nại (nếu có)

Trước 31/8/2023
 1. Lưu ý

Việc thay đổi này áp dụng kể từ học kỳ 2 năm học 2022 – 2023 cho tới khi có quy định mới. Lịch đánh giá rèn luyện cho sinh viên du học thực hiện chung với sinh viên đang học tập tại trường, bao gồm cả học kỳ 3.

 1. Thông tin liên hệ

Trong quá trình thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện, sinh viên nếu có thắc mắc, khiếu nại hoặc cần trao đổi, đề nghị liên hệ với Văn phòng khoa đang theo học.

Các đơn vị cần trao đổi hay góp ý, đề nghị liên hệ Phòng CT-CTSV qua email: ctctsv@huflit.edu.vn.

Đề nghị các Khoa thông tin đầy đủ các quy định tới sinh viên, các đơn vị và cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

Tin tức & Sự kiện gần đây

 • HUFLIT ghi dấu việc ứng dụng AI vào giảng dạy tại SFD lần thứ 20
  Vừa qua, HUFLIT đã đăng cai Software Freedom Day lần thứ 20 - SFD 2023, sự kiện thường niên, được tổ chức vào ngày thứ bảy tuần thứ ba trong tháng 9 hằng năm trên toàn thế giới.
 • Khoa Quan hệ quốc tế tổ chức báo chuyên đề “Public diplomacy in the 21st century: From supplementary to core”
  Ngày 15/09/2023 vừa qua, khoa Quan hệ quốc tế đã tổ chức thành công buổi sinh báo cáo chuyên đề bằng tiếng Anh dành cho giảng viên và sinh viên với chủ đề “Public Diplomacy in the 21st Century: From Supplementary to Core”.
 • Sinh viên HUFLIT khuấy động không khí đêm nhạc giao lưu văn nghệ tại trường Quân sự Quân khu 7
  Trong tháng 7 và tháng 8 năm 2023 vừa qua, Đoàn - Hội trường đã phối hợp cùng Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Quân sự Quân khu 7, lần lượt tổ chức 03 đêm giao lưu văn nghệ dành cho đoàn viên, sinh viên trường đang học tập Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Trường Quân sự Quân khu 7.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng ký xét tuyển tại tuyensinh.huflit.edu.vn
Tìm hiểu thông tin huflit.edu.vn

Tư vấn tuyển sinh

Hotline 1900 2800
Email tuyensinh@huflit.edu.vn
Zalo 0965 876 700
icon-bar