Thông báo điều chỉnh phòng và nghỉ học các lớp học phần tại phòng B56 và B57 vào ngày 12, 13/10/2016

Thứ ba - 11/10/2016 11:10

STT Phòng Ngày học Tiết Môn học GV phụ trách Phòng điều chỉnh
1 B56 12/10/2016 1 – 4 Đầu tư tài chính GV Vân B23
2 B56 13/10/2016 1 – 2 Mỹ học GV Phong B61
3 B57 12/10/2016 1 – 2 Đại cương PL Việt Nam GV Trang B37
4 B57 12/10/2016 3 – 5 Tâm lý du lịch GV Hạnh B37
5 B57 13/10/2016 1 – 3 Dẫn luận ngôn ngữ GV Hòa Nghỉ, sẽ bố trí lịch dạy bù sau
Rất mong sự phối hợp thực hiện của Quý thầy cô và các anh chị sinh viên.
Trân trọng.
 

Nguồn tin: Phòng Đào tạo

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC