Ban Khoa học – Hợp tác – Đào tạo sau đại học tổ chức xét, đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của các giảng viên Khoa Kinh tế - Tài chính.

Thứ ba - 22/12/2015 10:09

Hội đồng xét, đánh giá đề tài gồm GS.TS. Bùi Khánh Thế, Chủ tịch Hội đồng và các Ủy viên TS. Trần Quang Nam, ThS. Hoàng Thị Kim Thanh và ThS. Vũ Quốc Anh .

Với tinh thần làm việc tập trung nghiêm túc và khoa học, Hội đồng đã đưa ra những ý kiến đóng góp thiết thực để các tác giả chỉnh sửa, bổ sung vào đề tài NCKH của mình. Đặc biệt, các đề tài của Khoa Kinh tế - Tài chính được đánh giá là cần thiết để nâng cao chất lượng và dịch vụ đào tạo của Khoa Kinh tế -Tài chính nói riêng và Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM nói chung.

DTSDH04
PGS.TS. Đào Duy Huân trình bày và bảo vệ đề tài trước hội đồng
DTSDH05 1
ThS. Huỳnh Thị Nhi trình bày và bảo vệ đề tài trước hội đồng 

Như Tâm (Theo Ban Khoa học - Hợp tác - Đào tạo sau đại học)

Tuyển sinh Cao học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Danh mục