Khoa QTKDQT: Thông báo đăng ký môn tự chọn HK1 năm học 2017 - 2018

Thứ tư - 31/05/2017 10:14

THÔNG BÁO
ĐĂNG KÝ CÁC MÔN TỰ CHỌN

Kính gửi: Sinh viên khóa 2014, 2015, 2016 khoa Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế

Căn cứ vào chương trình đạo tạo, sinh viên khóa 2014,2015, 2016 khoa QTKDQT sẽ đăng ký các môn tự chọn trong học kỳ I năm học 2017-2018 như sau:

I. Khóa 2014 (năm 4):
  • Chuyên ngành Tiếp Th : sinh viên chọn 1 trong 2 môn Quản trị dự án hoặc Tiếp thị kỹ thuật số
  • Chuyên ngành Kinh Doanh Quốc Tế: sinh viên chọn 1 trong 2 môn Thương mại điện tử hoặc Luật sở hữu trí tuệ
  • Chuyên ngành Quản Trị Nhân Sự: sinh viên chọn 1 trong 2 môn Quản trị dự án hoặc Quản trị sự kiện
II. Khóa 2015 (năm 3):
  • Ngành Kinh Doanh Quốc Tế: sinh viên chọn 1 trong 2 môn Thống kê trong kinh doanh hoặc Kế toán tài chính.
  • Ngành Quản Trị Kinh Doanh:
    • Chuyên ngành Tiếp Thị: sinh viên chọn 1 trong 2 môn Luật sở hữu trí tuệ hoặc Luật kinh doanh.
    • Chuyên ngành Quản Trị Nhân Sự: sinh viên chọn 1 trong 2 môn Thương mại điện tử  hoặc Luật sở hữu trí tuệ.
III. Khóa 2016 (năm 2):
  • Sinh viên chọn 1 trong 2 môn Dịch NÓI trong kinh doanh hoặc Dịch VIẾT trong kinh doanh (dùng chung cho cả 2 ngành kinh doanh quốc tế và quản trị kinh doanh)
Khoa QTKDQT đề nghị tất cả các sinh viên khóa 2014, 2015, 2016 khoa QTKDQT  phải đăng ký các môn tự chọn nói trên qua form bên dưới trước ngày 10/06/2017.

Trân trọng.
 
     Trưởng Khoa
         (đã ký)
 Nguyễn Ngọc Huân 
 Từ khóa: QTKDQT HUFLIT

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC