Khoa QTKD QT: Thông báo đăng ký môn tự chọn Học kỳ 2 năm học 17 - 18

Thứ ba - 10/10/2017 15:19

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CÁC MÔN TỰ CHỌN

Kính gửi: Sinh viên khóa 2014, 2015, 2016 khoa Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế
 
Căn cứ vào chương trình đạo tạo, sinh viên khóa 2014,2015, 2016 khoa QTKDQT sẽ đăng ký các môn tự chọn trong học kỳ II năm học 2017-2018 như sau:
 
1. Khóa 2014
  • Chuyên ngành Tiếp Thị (KM): sinh viên chọn 1 trong 3 phương án: học 2 môn Nghiên cứu khoa học và môn Hành vi tổ chức (1) hoặc đi thực tập thực tế (2) hoặc viết khóa luận tốt nghiệp (3).
  • Chuyên ngành Kinh Doanh Quốc Tế (KQ): sinh viên chọn 1 trong 3 phương án: học 2 môn Nghiên cứu khoa học và môn Hành vi tổ chức (1) hoặc đi thực tập thực tế (2) hoặc viết khóa luận tốt nghiệp (3).
  • Chuyên ngành Quản Trị Nhân Sự (KN): sinh viên chọn 1 trong 3 phương án: học 2 môn Nghiên cứu khoa học và môn Tâm lý học quản lý (1) hoặc đi thực tập thực tế (2) hoặc viết khóa luận tốt nghiệp (3).
2. Khóa 2015:
  • Chuyên ngành Tiếp Thị (KM): sinh viên chọn 1 trong 2 môn Nghiệp vụ bán lẻ hoặc Tiếp thị dịch vụ.
  • Chuyên ngành Kinh Doanh Quốc Tế (KQ): sinh viên chọn 1 trong 2 môn Tiền tệ- ngân hàng hoặc Lý thuyết tài chính – tiền tệ.
  • Chuyên ngành Quản Trị Nhân Sự (KN): sinh viên chọn 1 trong 2 môn Lý thuyết tài chính – tiền tệ hoặc Quản trị doanh nghiệp.
3. Khóa 2016:
  • Sinh viên chọn 1 trong 2 môn Thư tín thương mại hoặc Soạn thảo văn bản kinh doanh.
      Khoa QTKDQT đề nghị tất cả các sinh viên khóa 2014, 2015, 2016 khoa QTKDQT  phải đăng ký các môn tự chọn nói trên qua hệ thống website nhà trường (đăng ký online) trước ngày 25/10/2017.

      Trân trọng.
 
 
    Trưởng Khoa
Nguyễn Ngọc Huân
 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC