THÔNG BÁO XÁC NHẬN THÔNG TIN NƠI THỰC TẬP

Thứ tư - 07/09/2022 11:52

Khoa Quan hệ Quốc tế (QHQT) thông báo sinh viên về việc xác nhận thông tin nơi thực tập, học kỳ 1, năm học 2022 - 2023, chi tiết như sau:
 • Đối tượng: sinh viên khóa 16.2019 và SV khóa trước có tham gia Thực tập, thực tế đợt trong hè đến ngày 09/10/2022 (đăng ký môn học Thực tập, thực tế thuộc học kỳ 1, năm học 2022 - 2023);
 • Thông tin sinh viên cần xác nhận: theo mẫu - link bên dưới:
 • https://forms.office.com/r/3uBteZtpqr
- Thời gian sinh viên xác nhận thông tin nơi thực tập: từ 05/9 - 25/9/2022
- Thời gian nộp Báo cáo thực tập và Giấy Xác nhận thực tập: từ 07/11 đến 11/11/2022
 • Sáng từ 08g30 - 11g30;
 • Chiều từ 13g30 - 16g00.
 • Địa điểm nộp: VP Khoa QHQT (nếu thay đổi Khoa sẽ thông báo sau)
 • Thời gian bắt đầu học kỳ 1, năm 4: từ 10/10/2022
 • Biểu mẫu Báo cáo thực tập (gợi ý): https://bom.so/cfaLHg
 • Biểu mẫu Giấy Xác nhận thực tập (gợi ý): https://bom.so/RPD7iK
Lưu ý
      Khoa sẽ gởi Thư cám ơn đến nơi sinh viên thực tập sau này. Vì vậy, thông tin sinh viên cung cấp trong biểu mẫu cần chính xác, nhất là TÊN CÔNG TY/ TỔ CHỨC 
 • Thí dụ: 
 • --Cung cấp tên đúng: Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. 
 • --Cung cấp không chính xác: Trường Ngoại ngữ - Tin học

Tác giả bài viết: Khoa Quan hệ Quốc tế

 Từ khóa: thực tập

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC