LỄ TỐT NGHIỆP THÁNG 1

Thông báo tổ chức lễ tốt nghiệp tháng 01 năm 2023

Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho tất cả sinh viên đã được xét...

MẪU THÔNG BÁO 1 copy 3

Thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt 4 năm 2022

Căn cứ kết luận Hội đồng xét tốt nghiệp đợt 4 năm 2022, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố...


Các tin khác

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC