ĐOÀN - HỘI HUFLIT TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG HIV, CÁC BỆNH L Y NHIỄM QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC TRONG SINH VIÊN

ĐOÀN - HỘI HUFLIT TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG HIV, CÁC BỆNH L Y NHIỄM QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC TRONG SINH VIÊN

 14:29 04/01/2023

“Chúng ta đang trong độ tuổi thành niên, sung sức, cùng với các nhu cầu đời sống đang được bình thường hóa, sự chuyển giao về các giá trị xã hội dần trở nên cởi mở. Nếu chúng ta không có nền tảng đủ vững về kiến thức, về nhận thức, về các giá trị, về những cơ chế ứng phó với căng thẳng, hoặc những tổn thương tâm lý không được hỗ trợ, điều đó lại càng làm gia tăng rủi ro về mặt sức khỏe, dẫn đến tình trạng HIV tăng cao” - Đó là những chia sẻ mở đầu trong buổi Hội thảo chuyên đề “Dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PREP) và Dự phòng lây nhiễm các bệnh lây qua đường tình dục trong sinh viên”.

1

ĐOÀN - HỘI HUFLIT - VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG MẠNG LÀNH MẠNH

 16:55 28/12/2022

Sáng ngày 20/12/2022, Talkshow “Gen Z và cách xử lý thông tin độc hại trên mạng xã hội” đã được tổ chức tại Hội trường lầu 6, cơ sở Sư Vạn Hạnh để tìm hiểu mức độ nhận biết thông tin trên không gian mạng, cũng như cách giúp sinh viên Trường xử lý khi đối mặt với những thông tin độc hại.

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ