ĐOÀN - HỘI HUFLIT - TỔ CHỨC NGÀY HỘI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - IT DAY NĂM 2022

ĐOÀN - HỘI HUFLIT - TỔ CHỨC NGÀY HỘI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - IT DAY NĂM 2022

 14:24 28/11/2022

Ngày hội Công nghệ thông tin - IT DAY năm 2022 được diễn ra từ 24-27/11/2022 tại cơ sở Sư Vạn Hạnh (HUFLIT) với mục đích kết nối giữa Nhà trường, sinh viên và Doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, tạo điều kiện cho sinh viên Trường tiếp cận những sản phẩm công nghệ cũng như giới thiệu các cơ hội việc làm cho sinh viên HUFLIT.

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ