Thông báo thay đổi lịch thi môn Nghiệp vụ nhà hàng (1322072) và Vận tải – Bảo hiểm (1422032) HKI năm học 2019 - 2020

Thông báo thay đổi lịch thi môn Nghiệp vụ nhà hàng (1322072) và Vận tải – Bảo hiểm (1422032) HKI năm học 2019 - 2020

 09:30 09/12/2019

Lịch thi kết thúc học phần HKI năm học 2019-2020 môn Nghiệp vụ nhà hàng (1322072), Vận tải – Bảo hiểm (1422032) có sự thay đổi, cụ thể như sau:

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ