LED   webinar 02

Gen Z và văn hóa làm việc

 12:02 30/10/2021

Dưới sự dẫn dắt của Diễn giả Trần Thái Bảo, buổi hội thảo trực tuyến đã mang đến nhiều thông tin hữu ích cho hơn 500 bạn sinh viên về “Gen Z” và những điều cần lưu ý để có trải nghiệm công việc tốt nhất

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ