LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HKI - ĐỢT 2 (2019-2020) HỆ VĂN BẰNG 2 & LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HKI - ĐỢT 2 (2019-2020) HỆ VĂN BẰNG 2 & LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

 15:19 11/05/2020

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM thông báo lịch thi kết thúc học HKI - Đợt 2 (2019-2020) hệ văn bằng 2 & liên thông đại học lớp VA170201, cụ thể như sau:

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HKIII - ĐỢT 1 (2018-2019) VĂN BẰNG 2 & LTĐT

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HKIII - ĐỢT 1 (2018-2019) VĂN BẰNG 2 & LTĐT

 12:05 07/10/2019

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM thông báo lịch thi kết thúc học HKIII - Đợt 1 (2018-2019) hệ văn bằng 2 & liên thông đại học, cụ thể như sau:

Tuyển sinh Cao học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ