Thông báo thi kết thúc học phần học kỳ II - Đợt 1 - Năm học 2020 -2021 (Vấn đáp + Tiểu luận)

Thông báo thi kết thúc học phần học kỳ II - Đợt 1 - Năm học 2020 -2021 (Vấn đáp + Tiểu luận)

 10:00 04/06/2021

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 84/TB-ĐNT do Hiệu trưởng ký ngày 04/6/2021 về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ II - Năm học 2020 - 2021 trong tình hình dịch Covid-19, sinh viên vui lòng xem các văn bản liên quan và nghiêm túc thực hiện trong suốt thời gian thi:

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ