TRIEN KHAI GIANG DAY 1 copy 3

Thông báo tổ chức triển khai giảng dạy học kỳ 1 năm học 2022-2023 dành cho khóa 2022

 16:12 30/09/2022

Căn cứ kế hoạch năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo đến các khoa đào tạo, giảng viên và toàn thể sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2022 về việc tổ chức cho sinh viên học tập trong học kỳ 1 năm 2022-2023 từ ngày 03/10/2022, cụ thể như sau:

Thông báo xét và công nhận tốt nghiệp cho SV bậc Đại học, Cao đẳng  văn bằng 1 hệ Chính quy, Văn bằng 2, Liên thông Đại học  hệ Chính quy và Vừa làm vừa học đợt 3 năm 2022

Thông báo xét và công nhận tốt nghiệp cho SV bậc Đại học, Cao đẳng văn bằng 1 hệ Chính quy, Văn bằng 2, Liên thông Đại học hệ Chính quy và Vừa làm vừa học đợt 3 năm 2022

 10:48 23/05/2022

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh thông báo lịch xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên bậc đại học, cao đẳng văn bằng 1 hệ chính quy, văn bằng 2, liên thông đại học hệ chính quy và vừa làm vừa học đợt 3 năm 2022, cụ thể như sau:

nghỉ học 13 4

Thông báo nghỉ học ngày 13/4/2022 dành cho khóa 2020

 13:59 04/04/2022

Căn cứ Thông báo số 27/TB-ĐNT ngày 24/3/2022 về việc tổ chức học thực hành trực tuyến và thi kết thúc môn Giáo dục quốc phòng – An ninh dành cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2020.

Post FB 01

Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2022

 09:59 01/04/2022

Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho toàn thể sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp đợt xét tháng 01 năm 2022 và sinh viên đã tốt nghiệp đợt 1, đợt 2 và đợt 3 năm 2021 tham dự lễ tốt nghiệp như sau:

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ