Công Đoàn: Hướng dẫn xét khen thưởng

Công Đoàn: Hướng dẫn xét khen thưởng

 16:36 25/11/2015

Thực hiện kế hoạch năm học 2013-2014, Ban Chấp hành Công đoàn trường đề nghị các Công đoàn bộ phận, tổ trực thuộc tiến hành tổng kết năm học, chấm điểm thi đua và xét đề nghị khen thưởng năm học 2013-2014 như sau:

Tuyển sinh Cao học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ