Thông báo lịch dạy và học dành cho sinh viên năm Nhất - khóa 2020

Thông báo lịch dạy và học dành cho sinh viên năm Nhất - khóa 2020

 23:25 16/10/2020

Trường thông báo thời gian giảng dạy và lịch học dành cho sinh viên năm Nhất - khóa 2020 như sau:

Thời gian biểu giảng dạy và học tập năm học 2017 - 2018

Thời gian biểu giảng dạy và học tập năm học 2017 - 2018

 15:23 28/08/2017

Thời gian biểu học tập năm học 2017 - 2018

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ