Thông tin tuyển dụng đợt tháng 8-2016

Thông tin tuyển dụng đợt tháng 8-2016

 13:14 08/08/2016

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP Hồ Chí Minh trân trọng kính mời các cán bộ, giảng viên có kinh nghiệm, tâm huyết tham gia vào đội ngũ Cán bộ, Giảng viên cơ hữu của Trường tại các ngành, chuyên ngành, chức danh như sau:

Tuyển sinh Cao học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ