1

ĐOÀN - HỘI HUFLIT - VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG MẠNG LÀNH MẠNH

 16:55 28/12/2022

Sáng ngày 20/12/2022, Talkshow “Gen Z và cách xử lý thông tin độc hại trên mạng xã hội” đã được tổ chức tại Hội trường lầu 6, cơ sở Sư Vạn Hạnh để tìm hiểu mức độ nhận biết thông tin trên không gian mạng, cũng như cách giúp sinh viên Trường xử lý khi đối mặt với những thông tin độc hại.

3

SINH VIÊN HUFLIT HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỚI KỸ NĂNG “THÔNG MINH VỚI THÔNG TIN”

 17:07 27/12/2022

Chiều ngày 20/12/2022 vừa qua, tại Hội trường lầu 6, cơ sở Sư Vạn Hạnh, Đoàn - Hội khoa Quan hệ Quốc tế đã tổ chức thành công Talkshow “Thông minh với thông tin” qua những chia sẻ của Cô Dương Ngọc Hân - Chuyên viên tham vấn tâm lý, Tổng biên tập của nhà xuất bản Saigon Book.

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ