Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I - Năm học 2020-2021

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I - Năm học 2020-2021

 13:57 16/12/2020

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I - Năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

Tuyển sinh Cao học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ