3

ĐOÀN-HỘI HUFLIT - ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CHO THẾ HỆ TRẺ

 09:55 21/12/2022

Nhân dịp Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên đã mang đến các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, sinh viên Trường bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú. Qua đó, góp phần nâng cao sự hiểu biết, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, quyết tâm hành động của tuổi trẻ HUFLIT trong xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ