Hướng dẫn sử dụng email sinh viên HUFLIT (dành cho sinh viên năm 1 - khóa 2021)

Hướng dẫn sử dụng email sinh viên HUFLIT (dành cho sinh viên năm 1 - khóa 2021)

 14:10 20/09/2021

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh thông báo về cách thức sử dụng email sinh viên như sau

Thông báo lịch dạy và học dành cho sinh viên năm Nhất - khóa 2020

Thông báo lịch dạy và học dành cho sinh viên năm Nhất - khóa 2020

 23:25 16/10/2020

Trường thông báo thời gian giảng dạy và lịch học dành cho sinh viên năm Nhất - khóa 2020 như sau:

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ