Thông báo xét tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển học bạ THPT đợt 4 năm 2020

Thông báo xét tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển học bạ THPT đợt 4 năm 2020

 10:22 11/08/2020

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Quy chế Công tác sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM

Quy chế Công tác sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM

 09:31 07/06/2019

Quy Chế Công tác sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM (Ban hành kèm theo Quyết định số 341/QĐ-DDNT, ngày 12/12/2018)

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ