Giới thiệu tổng quan về Hội Cựu chiến binh trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh

Giới thiệu tổng quan về Hội Cựu chiến binh trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh

 14:48 19/04/2016

Hội Cựu chiến binh (CCB) trường được phép thành lập theo Quyết định của Chủ tịch Hội CCB Quận 10 ngày 15/07/2002

Giới thiệu tổng quan

Giới thiệu tổng quan

 09:41 12/04/2016

Tuyển sinh Thạc sỹ Công nghệ thông tin Khóa 1 - năm 2015

Tuyển sinh Thạc sỹ Công nghệ thông tin Khóa 1 - năm 2015

 15:20 25/11/2015

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM (HUFLIT) thông báo về việc tuyển sinh Thạc sỹ Công nghệ thông tin (Chương trình được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép theo Quyết định 2723/QĐ-BGDĐT ngày 31/07/2015), cụ thể như sau:

Tuyển sinh Cao học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ