CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH LUẬT KINH TẾ

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH LUẬT KINH TẾ

 11:24 20/05/2019

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH LUẬT KINH TẾ
(trích Chương trình dào tạo ngành Luật kinh tế ban hành theo Quyết định số 223/QĐ-ĐNT ngày 15 tháng 09 năm 2015
của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh)

Tuyển sinh Cao học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ