Dongkuk

Thông báo xét tuyển du học Đại học Dongguk - Hàn Quốc năm 2016

 15:38 18/05/2016

Căn cứ vào công văn Phòng Đối ngoại – Tổng hợp – Hành chính về chương trình trao đổi sinh viên với trường ĐH Dongguk, BCN Khoa Đông Phương thông báo đến sinh viên ngành Hàn Quốc kế hoạch xét tuyển, tiếp nhận 02 sinh viên Việt Nam sang trường ĐH Dongguk học tiếng và văn hóa Hàn Quốc trong thời gian 01 hoặc 02 học kỳ, bắt đầu từ tháng 9/2016.

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ