Khoa QTKDQT: Thông báo đăng ký môn tự chọn HK1 năm học 2017 - 2018

Khoa QTKDQT: Thông báo đăng ký môn tự chọn HK1 năm học 2017 - 2018

 10:14 31/05/2017

Căn cứ vào chương trình đạo tạo, sinh viên khóa 2014,2015, 2016 khoa QTKDQT sẽ đăng ký các môn tự chọn trong học kỳ I năm học 2017-2018 như sau:

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ