TRIEN KHAI GIANG DAY 1 copy 3

Thông báo tổ chức triển khai giảng dạy học kỳ 1 năm học 2022-2023 dành cho khóa 2022

 16:12 30/09/2022

Căn cứ kế hoạch năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo đến các khoa đào tạo, giảng viên và toàn thể sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2022 về việc tổ chức cho sinh viên học tập trong học kỳ 1 năm 2022-2023 từ ngày 03/10/2022, cụ thể như sau:

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ