Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I - Năm học 2020-2021

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I - Năm học 2020-2021

 13:57 16/12/2020

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I - Năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

DKMH

Thông báo đăng ký môn học học kỳ 2 - năm học 2020 - 2021

 16:40 07/12/2020

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy về việc đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:

Tuyển sinh Cao học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ