Khoa Du lịch – Khách sạn(HUFLIT) - Nơi đào tạo sinh viên gắn liền với các hoạt động thực tế.

Khoa Du lịch – Khách sạn(HUFLIT) - Nơi đào tạo sinh viên gắn liền với các hoạt động thực tế.

 09:40 07/05/2020

Với bề dày lịch sử, HUFLIT nổi tiếng đào tạo sinh viên mà ngoại ngữ và tin học được coi là nền tảng cơ bản cho người học, với sỉ số lớp học vừa phù hợp yêu cầu để học ngoại ngữ

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ