Artboard 7 copy 2@4x

Thông báo thi kết thúc học phần học kỳ II - Năm học 2021 -2022

 09:00 24/05/2022

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ