Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn - 2017

Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn - 2017

 15:44 27/03/2017

Ban Chấp hành Công đoàn gửi đến các đơn vị Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn.
Các tổ công đoàn vui lòng tải mẫu đơn tại đường link: http://bit.ly/2mHjVYG

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ