Tap the co chu

Liên Chi Hội Sinh Viên Khoa Du lịch - Khách Sạn tổ chức chương trình "Dã ngoại chào đón Tân sinh viên" lần 4 - 2017

 16:12 02/11/2017

Sáng Chủ Nhật ngày 22 tháng 10 năm 2017 vừa qua, Liên Chi hội Sinh Viên khoa Du lịch – Khách sạn HUFLIT đã tổ chức thành công chương trình “Dã ngoại Chào đón Tân sinh viên - lần IV năm 2017” với sự tham gia của hơn 170 bạn Tân sinh viên và hơn 30 bạn sinh viên là Ban Tồ chức, Cộng tác viên khoa Du lịch - Khách sạn.

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ