HOÀN TẤT HS NHẬP HỌC TSV 2021

Thông báo hoàn tất hồ sơ nhập học - Tân sinh viên khóa 2021

 16:00 11/11/2021

Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-ĐNT ngày 26/7/2021 về tổ chức nhập học đối với Tân sinh viên năm học 2021 – 2022;

TB dạy trực tuyến

Thông báo tổ chức triển khai giảng dạy trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021-2022 dành cho khóa 2021

 10:39 30/09/2021

Căn cứ công văn số 1743/BGDĐT-GDTC ngày 29/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thức hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19;

Hướng dẫn sử dụng email sinh viên HUFLIT (dành cho sinh viên năm 1 - khóa 2021)

Hướng dẫn sử dụng email sinh viên HUFLIT (dành cho sinh viên năm 1 - khóa 2021)

 14:10 20/09/2021

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh thông báo về cách thức sử dụng email sinh viên như sau

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ