Thông báo thay đổi lịch thi môn Nghiệp vụ nhà hàng (1322072) và Vận tải – Bảo hiểm (1422032) HKI năm học 2019 - 2020

Thông báo thay đổi lịch thi môn Nghiệp vụ nhà hàng (1322072) và Vận tải – Bảo hiểm (1422032) HKI năm học 2019 - 2020

 09:30 09/12/2019

Lịch thi kết thúc học phần HKI năm học 2019-2020 môn Nghiệp vụ nhà hàng (1322072), Vận tải – Bảo hiểm (1422032) có sự thay đổi, cụ thể như sau:

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I - Năm học 2019-2020

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I - Năm học 2019-2020

 14:33 06/12/2019

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II - Năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HKIII - ĐỢT 1 (2018-2019) VĂN BẰNG 2 & LTĐT

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HKIII - ĐỢT 1 (2018-2019) VĂN BẰNG 2 & LTĐT

 12:05 07/10/2019

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM thông báo lịch thi kết thúc học HKIII - Đợt 1 (2018-2019) hệ văn bằng 2 & liên thông đại học, cụ thể như sau:

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ III - NĂM HỌC 2018 - 2019

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ III - NĂM HỌC 2018 - 2019

 09:22 08/08/2019

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ III năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

Tuyển sinh Cao học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ