Thông báo thi kết thúc học phần Học kỳ I – năm học 2022-2023 dành cho những sinh viên đăng ký học các học phần thuộc khóa 27 (2021)

Thông báo thi kết thúc học phần Học kỳ I – năm học 2022-2023 dành cho những sinh viên đăng ký học các học phần thuộc khóa 27 (2021)

 16:11 24/11/2022

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Lịch thi kết thúc học phần Học kỳ I – năm học 2022-2023 áp dụng cho những sinh viên đăng ký học các học phần thuộc khóa 27 (2021), cụ thể như sau:

MẪU THÔNG BÁO (1) 1 1

Thông báo thi kết thúc học phần học kỳ III – Năm học 2021-2022

 10:59 09/08/2022

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Lịch thi kết thúc học phần học kỳ III năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

MẪU THÔNG BÁO (1) 1 copy

Thông báo thi kết thúc học phần học kỳ II – Đợt 2 – Năm học 2021-2022

 10:50 09/08/2022

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II – đợt 2 năm học 2021-2022 áp dụng cho Danh sách sinh viên theo đề xuất từ Phòng Chính trị - Công tác sinh viên và đã được Ban Giám hiệu đồng ý, cụ thể như sau:

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ