Thông báo sử dụng phòng tập dành cho sinh viên đã đăng ký học Giáo dục thể chất 1 trong học kỳ 1 (năm học 2021-2022)

Thông báo sử dụng phòng tập dành cho sinh viên đã đăng ký học Giáo dục thể chất 1 trong học kỳ 1 (năm học 2021-2022)

 16:11 24/02/2022

Do tình hình dịch bệnh kéo dài, học phần Giáo dục thể chất 1 trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 của sinh viên khóa 2020 phải học trực tuyến. Đến nay, tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, Nhà trường thông báo cho sinh viên đã đăng ký học phần Giáo dục thể chất 1 trong học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 có thể sử dụng phòng tập tại các cơ sở (không bắt buộc) cụ thể như sau

Xét công nhận TN VB2

Thông báo xét và công nhận tốt nghiệp cho SV bậc Đại học, Cao đẳng văn bằng 1 hệ Chính quy, Văn bằng 2, Liên thông Đại học hệ Chính quy và Vừa làm vừa học đợt tháng 1 năm 2022

 14:37 14/01/2022

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh thông báo lịch xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên bậc đại học, cao đẳng văn bằng 1 hệ chính quy, văn bằng 2, liên thông đại học hệ chính quy và vừa làm vừa học đợt tháng 1 năm 2022, cụ thể như sau:

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ