TB ĐK HỌC LẠI

Thông báo đăng ký học lại các học phần thuộc năm Nhất – khóa 2021 học kỳ 1 - năm học 2021 - 2022

 14:57 20/09/2021

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy (trừ sinh viên năm 1 – khóa 2021) về việc đăng ký học lại các học phần thuộc năm Nhất học kỳ 1 năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau:

Hướng dẫn sử dụng email sinh viên HUFLIT (dành cho sinh viên năm 1 - khóa 2021)

Hướng dẫn sử dụng email sinh viên HUFLIT (dành cho sinh viên năm 1 - khóa 2021)

 14:10 20/09/2021

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh thông báo về cách thức sử dụng email sinh viên như sau

XÉT TỐT NGHIỆP

Thông báo xét và công nhận tốt nghiệp cho SV bậc Đại học, Cao đẳng văn bằng 1 hệ Chính quy, Văn bằng 2, Liên thông Đại học hệ Chính quy và Vừa làm vừa học đợt 3 (tháng 9) năm 2021

 15:56 07/09/2021

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh thông báo lịch xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên bậc đại học, cao đẳng văn bằng 1 hệ chính quy, văn bằng 2, liên thông đại học hệ chính quy và vừa làm vừa học đợt 3 (tháng 9) năm 2021, cụ thể như sau:

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ