Thông báo nhận Bằng tốt nghiệp dành cho sinh viên Bậc đại học, cao đẳng chính quy và vừa làm vừa học - đợt 1 năm 2020

Thông báo nhận Bằng tốt nghiệp dành cho sinh viên Bậc đại học, cao đẳng chính quy và vừa làm vừa học - đợt 1 năm 2020

 11:01 01/06/2020

Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến tất cả sinh viên đã được xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 như sau:

Thông báo cập nhật thông tin và sử dụng email sinh viên do trường cấp

Thông báo cập nhật thông tin và sử dụng email sinh viên do trường cấp

 12:13 24/04/2020

Nhằm đảm bảo an toàn thông tin, trong đó có hệ thống email sinh viên của trường, Trường đề nghị tất cả sinh viên đang học tại trường, kiểm tra lại email cá nhân do trường cấp (có phần mở rộng @st.huflit.edu.vn).

Thông báo bổ sung (đợt 3) việc triển khai dạy và học trực tuyến một số học phần trong học kỳ 2 (2019-2020)

Thông báo bổ sung (đợt 3) việc triển khai dạy và học trực tuyến một số học phần trong học kỳ 2 (2019-2020)

 16:49 09/04/2020

Tiếp theo thông báo số 25/TB-ĐNT ngày 12/03/2020 của Trường về việc dạy và học trực tuyến một số học phần trong học kỳ 2 (2019-2020), Trường tiếp tục mở dạy và học trực tuyến một số học phần (đợt 3 bổ sung), cụ thể như sau:

Thông báo bổ sung về việc dạy và học trực tuyến một số học phần trong học kỳ 2 (2019-2020)

Thông báo bổ sung về việc dạy và học trực tuyến một số học phần trong học kỳ 2 (2019-2020)

 10:41 27/03/2020

Tiếp theo thông báo số 25/TB-ĐNT ngày 12/03/2020 của Trường về việc dạy và học trực tuyến một số học phần trong học kỳ 2 (2019-2020)

Tuyển sinh Cao học