Thông báo tổ chức triển khai giảng dạy trực tuyến Giáo dục thể chất 2  Học kỳ 2 năm học 2020-2021

Thông báo tổ chức triển khai giảng dạy trực tuyến Giáo dục thể chất 2 Học kỳ 2 năm học 2020-2021

 15:00 15/07/2021

Căn cứ công văn số 1743/BGDĐT-GDTC ngày 29/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thức hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19;

Thông báo dạy và học trực tuyến một số học phần

Thông báo dạy và học trực tuyến một số học phần

 16:09 11/03/2020

Căn cứ kế hoạch năm học 2019 – 2020 và tình hình thực tế của trường;
Trường thông báo đến các đơn vị trong trường và tất cả sinh viên đại học hệ chính quy về việc triển khai dạy và học trực tuyến một số học phần, cụ thể như sau:

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ