HOÀN TẤT HS NHẬP HỌC TSV 2021

Thông báo hoàn tất hồ sơ nhập học - Tân sinh viên khóa 2021

 16:00 11/11/2021

Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-ĐNT ngày 26/7/2021 về tổ chức nhập học đối với Tân sinh viên năm học 2021 – 2022;

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ