Thông báo tổ chức triển khai giảng dạy trực tuyến Giáo dục thể chất 2  Học kỳ 2 năm học 2020-2021

Thông báo tổ chức triển khai giảng dạy trực tuyến Giáo dục thể chất 2 Học kỳ 2 năm học 2020-2021

 15:00 15/07/2021

Căn cứ công văn số 1743/BGDĐT-GDTC ngày 29/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thức hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19;

Thông báo lịch học môn Giáo dục thể chất 2 trong học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Thông báo lịch học môn Giáo dục thể chất 2 trong học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

 16:39 10/03/2021

Căn cứ tình hình thực tế, Trường thông báo lịch học các môn Giáo dục thể chất 2 của học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau:

Thông báo lịch học môn Giáo dục thể chất 2 (năm học 2019-2020) - cập nhật thông tin mới

Thông báo lịch học môn Giáo dục thể chất 2 (năm học 2019-2020) - cập nhật thông tin mới

 09:17 06/05/2020

Căn cứ thông báo số 45/TB-ĐNT ngày 29/4/2020 của Trường về việc triển khai cho sinh viên, học viên trở lại học tập trung, Trường thông báo đến tất cả sinh viên đã đăng ký học phần Giáo dục thể chất 2

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ