GetArticleImage

Thông báo xét cấp học bổng cho sinh viên thuộc diện hỗ trợ sự kiện Formosa

 15:48 16/09/2016

Nhằm kịp thời hỗ trợ sinh viên có khó khăn do ảnh hưởng bởi sự kiện Formosa năm 2016. HUFLIT dự kiến sẽ cấp một phần học bổng cho các sinh viên có cha mẹ thuộc diện được nhận trợ cấp trong sự kiện Formosa năm 2016

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ