TIẾP CẬN NHÀ TUYỂN DỤNG, NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM HỌC TẬP CÙNG KHOA DU LỊCH - KHÁCH SẠN HUFLIT

TIẾP CẬN NHÀ TUYỂN DỤNG, NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM HỌC TẬP CÙNG KHOA DU LỊCH - KHÁCH SẠN HUFLIT

 11:39 18/11/2022

Nhằm giúp sinh viên có những kỹ năng cần thiết phục vụ công việc trong tương lai, Khoa DLKS đã tổ chức các chương trình định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ